Ładowanie...
Pomiń

Po co nam logistyka?

Od sprawnej dystrybucji zależy ciągłość produkcji w fabrykach, dostępność ulubionych produktów na sklepowych półkach np. w GLP Park Lędziny działa magazyn świeżych produktów spożywczych Auchan oraz to, jak szybko trafi do nas kurier z zamówioną przesyłką.

Aby było to możliwe, potrzebne są nowoczesne magazyny. To budynki, które nie przypominają już prostych, blaszanych hal z przeszłości – są pełne technologii, maszyn, a nawet… robotów.

Polska to logistyczna potęga w Europie.
Nasz kraj położony jest na skrzyżowaniu najważniejszych dróg, które łączą wschód i zachód kontynentu. Ta unikalna lokalizacja stała się jeszcze ważniejsza w trakcie pandemii oraz wojny w Ukrainie – oba wydarzenia sprawiły, że wiele międzynarodowych firm przenosi działalność z Dalekiego Wschodu do Europy, gdzie czują się bezpieczniej. Skomplikowana logistyka wymaga odpowiedniego zaplecza, w tym doskonałego dostępu do autostrad i dróg ekspresowych. Lędziny są takim miejscem i warto to mądrze wykorzystać z korzyścią dla lokalnej gospodarki i mieszkańców.

Miejsca pracy i rozwój lokalny

Pierwszy etap centrum GLP w Lędzinach rocznie wnosi do budżetu gminy około 2,4 mln złotych poprzez podatek od nieruchomości

2,4 mln złotych
rocznie do budżetu gminy

Dzięki realizacji tego projektu, w mieście powstało już około tysiąca nowych miejsc pracy. Wbrew obiegowym opiniom, oprócz magazynierów czy pracowników lekkiej produkcji, na zatrudnienie mogą też liczyć informatycy, kontrolerzy jakości, logistycy, specjaliści od zarządzania i automatyki czy inżynierowie. W nowoczesnych magazynach coraz więcej jest pracy biurowej.

1000 miejsc pracy
dzięki realizacji projektu

Szacuje się, że rozbudowa centrum logistycznego GLP w Lędzinach po południowej stronie trasy S1 może stworzyć nawet kolejne 2,5 tysiąca miejsc pracy.

2500 dodatkowych miejsc
przy rozbudowie centrum

Z myślą o przyrodzie

Na terenie rozciągającym się od Zamościa do Ratusza od dłuższego czasu prowadzone są obserwacje tutejszej przyrody. Będą one kontynuowane przez specjalistów w tej dziedzinie do lata tego roku. Dzięki temu inwestor upewni się, że prace budowlane nie zagrożą miejscowej faunie i florze. Do tej pory nie stwierdzono takiego ryzyka. Nasz przyrodnik czuwa nad sytuacją i w razie potrzeby przygotuje dokładny plan zabezpieczenia lokalnego ekosystemu.
Warto podkreślić, że wszystkie budynki GLP na całym świecie są kontrolowane w jednym z systemów certyfikacji ekologicznej. W przypadku centrum w Lędzinach jest to międzynarodowa certyfikacja BREEAM. Oznacza to, że cały proces budowy i funkcjonowania takiego centrum jest monitorowany przez niezależnych, zewnętrznych audytorów.
Warto podkreślić, że GLP Park Lędziny jest jednym najbardziej zaawansowanych technologicznie takich projektów w Polsce. Znajduje się w nim wiele rozwiązań, dzięki którym budynki zużywają mniej prądu i wody. Co ciekawe, 100% wykorzystywanej tu energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Nowy park dla mieszkańców.

Budowa drugiego etapu hal GLP to okazja do stworzenia nowego, ogólnodostępnego terenu spacerowego w Lędzinach. W ramach projektu zaplanowano bowiem obsadzony zielenią wał ziemny, który oddzieli hale od budynków mieszkalnych od strony ulicy Ratusz.

Wysoki na 8 metrów, szeroki na 20 metrów i długi na 200 metrów wał zapewni mieszkańcom skuteczną ochronę przed ewentualnym hałasem i nadmiernym światłem z magazynów.

Ostateczny pomysł na zagospodarowanie tego miejsca może powstać wspólnie z sąsiadami!

Zwiększenie bezpieczeństwa

oraz wstrzymanie ruchu ciężarówek na ul. Zawiszy Czarnego

Podczas realizacji pierwszego etapu GLP Park Lędziny, jego inwestor sfinansował budowę węzła na trasie S1. Rozwiązanie to znacząco poprawiło skomunikowanie miasta, skracając czas dojazdu do Katowic, Tychów czy Dąbrowy Górniczej - w niektórych przypadkach prawie o połowę.
Wzdłuż nowego centrum logistycznego powstanie bezpieczny chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa i pas zieleni.

Sprawdzone rozwiązania.

Warto podkreślić, że firma GLP znana jest ze skutecznych rozwiązań drogowych, które powstają w pobliżu jej magazynów.

Na przykład w jednej z miejscowości pod Wrocławiem powstało rondo, które odkorkowało jedno z najbardziej zatłoczonych skrzyżowań w Polsce na drodze krajowej nr 8.